سرمایه‌گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا Venture Capital نوعی از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است که تمرکز آن روی شرکت‌های کوچک، نوظهور و در حال رشد است.

علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری‌های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه فناوری از دیگر اهداف صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی مازندران به حساب می‌آیند.

در راستای اهداف یاد شده، صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در شرکت‌های جوان و پویا و فعال در حوزه‌های مختلف فناوری سرمایه‌گذاری می‌نماید.

 

فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر (کلیک کنید!)