تسهیلات

تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی با سازوکارهای غیر مشارکتی عموماً در قالب عقود مبادله‌ای امکان پذیر است. انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی شامل تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، لیزینگ، استصناع، خرید تضمینی و می‌باشد.

شرایط تسهیلات ارائه شده توسط صندوق عموماً با تعامل با شرکت‌های دانش بنیان و به فراخور نیاز آن‌ها تعیین می‌شود تا به بهترین شیوه ممکن، نیاز مالی این شرکت‌ها برطرف شود. صندوق‌های ارائه دهنده تسهیلات از محل عاملیت‌های گوناگون (شامل صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری و نهادهایی مانند دانشگاه‌ها) و همچنین از منابع داخلی صندوق اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان می‌نمایند و دارای نرخ بهره‌های ترجیحی و همچنین وثائق آسان‌تر نسبت به سیستم بانکی می‌باشند.

فرآیند دریافت تسهیلات (کلیک کنید!)