توانمندسازی

خدمات توانمندسازی صندوق پژوهش و فناوری مازندران، شامل حمایت‌های بلاعوض می‌باشد که در راستای کمک به شرکت‌ها در تجاری‌سازی محصولات ارائه می‌شود. این حمایت‌ها دربردارنده خدمات متنوع شامل آموزش، مشاوره، رتبه‌بندی رقابت‌پذیری، حفاظت از مالکیت فکری، توسعه بازار، مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزها، حمایت در برگزاری رویدادها و شبکه‌سازی است.