نمایش جزئیات

آئین تکریم و معارفه رئیس پارک علمی و فناوری استان مازندران برگزار شد

به گزارش تیم تولید محتوای صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران

با حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان مازندران(دکتر. هاشمی) این مراسم در چهارشنبه دوازدهم مرداد برگزار شد.

.

.

در ادامه می‌توانید تصاویر موجود از این مراسم‌را مشاهده کنید.